O Nas

Zakres działalności Spółki:

USŁUGI W BRANŻY ENERGETYCZNEJ budowa i remonty sieci oraz instalacji wod-kan i CO, likwidacja przecieków w studniach kanalizacyjnych i komorach z wykorzystaniem chemii budowlanej,

USŁUGI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ budowa, remonty i naprawy sieci oraz instalacji elektrycznych, badanie, eksploatacja i rozruch układów elektroenergetycznej automatyki i zabezpieczeń w rozdzielniach do 110 kV, instalacje odgromowe,

USŁUGI W BRANŻY DROGOWEJ