ENERGOELTECH Sp. z o. o.

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 256 
tel. +48 726 844 535
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Grzegorz Cupiał 

biuro@energoeltech.com.pl 

Zastępca Dyrektora Naczelnego - Główny Energetyk
Jarosław Czajkowski - tel. +48 726 844 530 
jaroslaw.czajkowski@energoeltech.com.pl 

Zastępca Dyrektora Naczelnego ds.Utrzymania Ruchu 
Grzegorz Bednarczyk - tel. +48 726 844 534 
 grzegorz.bednarczyk@energoeltech.com.pl 

Specjalistka ds. wycen i ofertowania 
Mirosława Cysarz - tel. +48 726 844 535 
miroslawa.cysarz@energoeltech.com.pl 

Kierownik robót 
Tomasz Barabasz - tel. +48 726 844 538 
tomasz.barabasz@energoeltech.com.pl